WELKOM OP ARBOPAS.NL

Deze website is opgesteld door een nog redelijk vitale 89-jarige bedrijfsarts die al vele jaren niet meer praktiseert. In de jaren negentig van de vorige eeuw was ik zeer actief zowel in mijn beroep alsook in de politiek. Na mijn officiële pensionering op 65-jarige leeftijd ben ik nog een flink aantal jaren werkzaam gebleven in diverse arbodiensten.

Uit verschillende documenten komt naar voren dat ik door mijn toenmalige werkgevers maar evengoed door de werknemers werd gewaardeerd.

  1. Mijn werkgever, Hunter Douglas Europe, was zeer tevreden met de relatief lage ziektecijfers die – hetgeen uit de documentatie blijkt – tijdens de uitoefening van mijn praktijk ongeveer 35% lager waren dan in andere geheel vergelijkbare metaalindustrieën.

  2. De werknemers, vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad, waren blij met de op hen gefocuste zeer nauwkeurige verzuim-verlagende arbeidsadviezen, maar ook met het feit dat de werkgever meewerkte aan de totstandkoming van deze gezondheidsadviezen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw toen Paars 1 en Paars 2 de scepter zwaaiden in de Nederlandse politiek, werd mijn gedachtegoed volledig gesteund door de toenmalige RPF, die later zonder de essentie van haar partijprogramma te veranderen werd voortgezet in de huidige ChristenUnie. Een motie in verband met invoering van een zogenaamde Arbopas en een wetsvoorstel om het woord Keuring te veranderen door Preventief Gezondheidsonderzoek, die beide mijn gedachtegoed vertolkten, werden op het nippertje weggestemd door de toenmalige coalitie van Paars 1 en Paars 2.

De opzet van deze website is uitdrukkelijk niet om mij opnieuw in de vaak controversiële politieke of medische arena te begeven. Dat zou ik niet kunnen en door de uitschrijving uit het BIG-register ook niet mogen. Ik voel mij wel, ongeacht vele wellicht aanvechtbare beleidsmaatregelen van thans, volledig solidair met mijn collega’s uit de bedrijfsgeneeskunde en de verzekeringsgeneeskunde die vaak ‘hard en met hart’ werken om het bedrijfsleven veiliger en gezonder te maken, ook via de politiek. In de pers lees ik over de crisis bij de uitvoeringsinstantie UWV en over de problematiek van de ZZP-ers.

De Arbopas

De Arbopas die u kostenloos kunt downloaden bestaat uit een arbeidsdiagram aan de voorzijde en een gebruiksaanwijzing aan de achterzijde. De Arbopas is een gebruiksvriendelijk identiteitsbewijs dat kort en bondig aangeeft welke vaardigheden en beperkingen een werknemer of werkzoekende heeft. De Arbopas is eigendom van de gebruiker en beschermt zijn/haar gezondheid. De pas verlaagt ziektecijfers en vergemakkelijkt uitvoering van sociale wetten, o.a. de Wet Verbetering Poortwachter. Resultaat: betere samenwerking, meer transparantie, minder zieken, minder papierbergen en zeer aanzienlijke besparingen in kosten en tijd.

Gebruiksaanwijzing website

Op deze site kunt u informatie vinden over verscheidene aspecten van de Arbopas. U kunt door middel van het menu aan de linkerkant door de site heen ‘bladeren’. U kunt altijd weer terug keren naar deze pagina door op het Arbopas.nl-logo te klikken.

Voor een gebruiksaanwijzing van de Arbopas klik in de menubalk op Handleiding werknemer.

» Hier treft u een artikel aan over de betekenis van de Arbopas zoals gepubliceerd in het artsenblad Medisch Contact.
Het bovengenoemde artikel werd op verzoek van de redacties van ‘Arbo Magazine’ en ‘Werk, Houding en Beweging’ in deze tijdschriften herplaatst.

De Arbopas is resultaatgericht

» Naleving sociale wetgeving
» Efficiënter werken in Arbo-diensten
» Minder zieken
» Minder werkzoekenden
» Makkelijk integreren
» Minder arbeidsongeschikten

» Tevreden werkgevers
» Tevreden werknemers
» Minder rompslomp met papierbergen
» Beter overleg tussen artsen
» Meer transparantie
» Makkelijk reïntegreren