Geschiedenis Arbopas

In 1977 stapte de ontwerper van de Arbopas, na 12½ jaar als huisarts te hebben gewerkt, over naar de bedrijfsgezondheidszorg. In hetzelfde jaar verscheen van Staatscommissie Hessel een rapport getiteld ‘Een sollicitant is ook maar een mens’. Deze studie, helaas nooit door de toenmalige overheid gepopulariseerd, gaf bedrijfsartsen aanbevelingen hoe te handelen bij medisch onderzoek tijdens sollicitaties.

Bedrijfsartsen dienen:
  1. nooit mee te werken aan personeelsselectie
  2. gezonde arbeid voor de sollicitant te zoeken
  3. nooit pensioenkeuringen te verrichten
  4. bij voorkeur belastbaarheidsprofielen te maken

De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde) onderschreef in een officiële verklaring de richtlijnen van de Staatscommissie. De bevindingen van Hessel c.s. waren voor de toenmalige bedrijfsartsen niet nieuw want deze profielen werden al decennia lang – zie toenmalige leerboeken bedrijfsgezondheidszorg – toegepast, niet alleen bij sollicitaties maar eveneens bij de medische begeleiding van werknemers.

Om, als gezondheidsbeschermer en arbeidsbemiddelaar zoveel mogelijk openheid in acht te nemen, ging de ontwerper van de pas er al snel toe over om belastbaarheidprofielen aan medisch onderzochte cliënten ter beschikking te stellen. Dit tot hun volle tevredenheid. Het gebruik van de profielen (ook wel arbeidsdiagrammen genoemd) werd jarenlang weergegeven in verschillende Medische Jaarverslagen en leidde tot een aanmerkelijke verlaging van ziektecijfers.

Uit het volgende jaarverslag blijkt dat het ziektecijfers over een periode van 5 jaar ruim 30% lager waren dan in vergelijkbare industrieën.

» Fragment uit jaarverslag van de Arbodienst van Hunter Douglas Europe uit 1993

» Brief van waardering van de directie van Hunter Douglas Europe uit 1989

Verstrekking aan belanghebbenden gaf de bedrijfsarts jarenlang het gevoel zich in zijn denken en doen bij alle belanghebbenden te verantwoorden voor zijn medisch handelen.

Het concept van een Arbopas, werd voor het eerst gepropageerd tijdens een voordracht voor in de SER in 1994

Hier volgt een Arbopas en een gebruiksaanwijzing (PDF-bestanden):

Voorkant Arbopas
Achterkant Arbopas

De naam Arbopas werd op 5 januari 1996 geïntroduceerd in Medisch Contact en leidde op 23 april 1996 tot een toespraak in de Tweede Kamer van de heer Van Dijke (RPF) en op 30.10.96 tot diens motie over de Arbopas.

Uit de lijst van publicaties, aanmerkelijk uitgebreid bij de behandeling van het Wetsvoorstel Medische Keuringen na 1993, kunnen de intenties van de ontwerper van de Arbopas duidelijk worden afgeleid.