Handleiding werknemer/eigenaar

Het downloaden van de pas is gratis. De enige voorwaarde voor het gebruik is dat de gebruiker naar de ontwerper via info@arbopas.nl verslag doet over het praktisch nut en de gebruiksvriendelijkheid van de pas. Alleen een geregistreerde bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige is bevoegd de Arbopas in te vullen en te ondertekenen.

Hier treft u een voorbeeld van een Arbopas en de hierbij horende gebruiksaanwijzing (PDF-bestanden)

Voorkant Arbopas
Achterkant Arbopas

Samenvatting

De Arbopas is een praktisch hulpmiddel bij de uitvoering van enkele wetten die betrekking hebben op arbeid en gezondheid:

  1. Samenwerking
  2. Actieve rol van werkgever én werknemer
  3. Passende arbeid
  4. Privacybescherming