Literatuur, Referenties en CV ontwerper

Personalia

Wolfgang Kotek, geboren in Duitsland; sinds 1938 in Nederland; gehuwd, 4 kinderen
tel. 010 – 2420277, e-mail kotek@arbopas.nl

Opleiding

 • Studie Gemeentelijke Universiteit Amsterdam en (gedurende 1 jaar)
 • Faculté de Médecin Paris
 • Certificering voor tropische geneeskunde 1963
 • Artsexamen (inclusief facultatief stage sociale geneeskunde) 1964
 • Inschrijving in Register erkend sociaal geneeskundigen 1983 na opleiding bij VU te Amsterdam en NIPG te Leiden
 • BIG: herregistratie bedrijfsarts van augustus 1999 tot april 2006

Ervaring

 • 1964 tot 1977: huisartsenpraktijk te Rotterdam
 • parttime medische functies bij Chrysler International S.A., Deutz Motoren, Nederhorst Staal, Braat, Nellen Kraanbouw en Van Melle
 • één jaar verpleeghuisarts ‘Aristoteles’ en bestuurslid Humanitas
 • 1977 tot 1996: hoofd Arbo-dienst Hunter Douglas Europe en Nestlé Nederland
 • pensionering in 1996; daarna werkzaamheden op freelance basis bij verschillende Arbo-diensten

Medische nevenactiviteiten

 • gedachtegoed m.b.t. wijkgezondheidscentra leidt tot correspondentie met mevrouw Mr.E.Veder-Smit (oud-staatssecretaris) en vermelding in Handelingen Tweede Kamer (16.11.76, bijlage)
 • tot 1988 redacteur rubriek Nesculaap uit bedrijfskrant Nestlé Nederland (literatuurlijst)
 • sinds 1993 activiteiten in de politiek m.b.t. WAO en Wetsvoorstel Medische Keuringen
 • voordracht SER (23.11.1994) ‘Persoonsgerichte werkadviezen als onderdeel van het Arbo-beleid, een pleidooi voor herwaardering van belastbaarheidsprofielen’
 • publicaties over WAO in Medisch Contact, Maandblad Arbeidsomstandigheden, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (literatuurlijst)
 • bovengenoemde publicaties leiden tot diverse discussies in parlement en tot…
  a) wetswijziging: geen medische vragen meer door niet-artsen: 3.11.95, art.4 lid 2 (bijlage)
  b) amendement: ‘preventief gezondheidsonderzoek’ 23.4.96 (bijlage)
  c) motie: ‘arbopas’ 30.10.96 (bijlage)
 • medische artikelen in landelijke dagbladpers (literatuurlijst)
 • na pensionering veel schriftelijke en mondelinge contacten met woordvoerders en/of beleidsmedewerkers van de Tweede Kamer, KNMG en NVAB, ‘ghostwriter’voor RPF
 • Voordracht tijdens Het Landelijk Overleg Sociale Zekerheid (WTC Rotterdam, 19 september 2002):
  ‘De bedrijfsarts als co-promotor van de sociale zekerheid. Arbeidsbemiddeling en gezondheidsbescherming: belastbaarheidsprofiel en Arbopas als instrument.’ Klik hier voor de stellingen bij deze voordracht.

Lijst van publicaties

Wolfgang Kotek, arts voor arbeid en gezondheid

Eigen publicaties

Jaarverslagen Bedrijfsgezondheidsdienst 1977-1995:

(* betekent: bijlage syllabus Het Landelijk Overleg Sociale Zekerheid 2002)

Medische pers

 • Persoonsgerichte werkadviezen als onderdeel van het arbobeleid. Een pleidooi voor herwaardering en herinvoering van belastbaarheidsprofielen bij medisch onderzoek in bedrijven. Voordracht Nationale Commissie Chronisch Zieken (20 blz.), SER 25 januari 1994
 • Aanstellingskeuring ter discussie. Arbo-wet vraagt om bescherming en onderzoek, niet om keuren en voorspellen. Maandblad Arbeidsomstandigheden 1994; 70(3) *
 • Wetsvoorstel medische keuringen zet chronisch zieken en gehandicapten in de kou. Bij sollicitaties geen gezonde mensen maar gezond werk selecteren. Medisch Contact 1995; 50:89 (opnieuw geplaatst in het Reformatorisch Dagblad van 2 februari 1995) *
 • Wetsvoorstel keuringen omzeilt Arbo-wet. Open brief aan de heer Van Boxtel. Medisch Contact 1995; 50:314 *
 • Medische keuringen. Tien suggesties m.b.t. KNMG-protocol. Medisch Contact 1996; 51:23 *
 • Protocol Aanstellingskeuringen. Open briefwisseling met J. Doets, beleidsmedewerker KNMG.
 • Medisch Contact 1996; 51:392 (KNMG staat achter uitgebreider medisch onderzoek voor afgewezen sollicitanten!)* Op verzoek van de redacties herplaatst in Arbo Magazine; november 2002 en in “Werk, Houding en Beweging”; maart 2003
 • Wet op de reïntegratie: arbeidsmarkt vergrendeld? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1997; 6: 214 *
 • Hoge WAO’cijfers, Medisch Contact, 1999, rubriek brieven
 • Van belastbaarheidsprofiel naar arbopas. Het nieuwe WAO-plan hoeft niet te stranden. Medisch Contact 2002; 57:549 * www.medischcontact.nl, archief: toets het trefwoord ‘arbopas’ in. Dit artikel werd op verzoek van de twee redacties opnieuw geplaatst in de tijdschriften Arbo Magazine en Mens in Beweging.
 • “Uitkeringproblematiek vergt maatschappelijke samenwerking. Medisch Vandaag 17 december 2003
 • www.arbopas.nl (deze site)

Niet-medische pers

Publicaties van anderen

 • Wely PA van. De procedure bij het keuren van sollicitanten. Proefschrift Amsterdam, 1972 (geciteerd)
 • Een sollicitant is ook een mens. Eindrapport Staatscommissie Hessel, 1977, nr.5
 • Verslagen en rapporten van het Ministerie van Sociale Zaken, 1977, nr. 5 (geciteerd)
 • Een verkenning van voorspellend medisch onderzoek in keuringssituaties. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 1993 (bekritiseerd)
 • Keuren en Voorspellen, een beoordeling van (het hierboven vermelde) RIVM rapport. Advies van de commissie van de Gezondheidsraad, 1993/11 (bekritiseerd)
 • Hendriks AC. Sollicitanten met een handicap. Medisch Contact; 20 januari 2000. Zie archief www.medischcontact.nl (zeer lezenswaardig)
 • De Vos EL, Westerveld M, Kremer AM, Aerts M, Andries FM, Evaluatie Wet op de medische keuringen, ZON MW, Den Haag, juni 2001 (geciteerd, zeer lezenswaardig)
 • Goedhard WJA, Houd oudere werknemer arbeidsgeschikt, Maandblad Arbeidsomstandigheden, juni 2002 (een pleidooi voor invoering van een Arbeidsgeschiktheidsindex, geciteerd, zeer lezenswaardig) *

Persoonlijke referenties

» Diverse mijn gedachtegoed ondersteunde artikelen van de bedrijfsarts D.A. van Wijngaarden in Trefpunt van het Algemeen Dagblad, o.a. van 22.05.99
» Reactie van Prof Dr. W.J.A Goedhard op toezending diverse stukken aangaande Arbopas, brief 12.12.98
» Reactie van Prof Dr. W.J.A Goedhard op WAO conceptartikel AD 21/10/00, mail 12.10.00
» Reactie van Dr. H.A. van Leeuwen: mijn hoogbejaarde opleider in de Sociale Geneeskunde en voormalig directeur van de Bedrijfsgezondheidsdienst Dordrecht e.o. 
» Reactie van Prof Dr. W.J.A. Goedhard op Medisch Contact artikel, mail 22.05.02

» Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Arbopas voor Arbeidsgehandicapten​ 12.11.01