Werkgever & Betekenis Arbopas

Gebruik van de Arbopas kan tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. Uiteraard niet alleen door lagere ziektecijfers doch ook door minder nevenkosten en een hogere productiviteit.

Ter onderbouwing van de voordelen van een Arbopas volgt hier een fragment met gegevens uit het Jaarverslag van de Arbo-dienst van Hunter Douglas Europe uit 1993. Kwintessens: Over een periode van 5 jaar bleek het ziektecijfer ongeveer 30% lager te zijn dan in vergelijkbare industrieën. Bovendien een brief van waardering van de directie. De ontwerper van de pas is oud-hoofd van genoemde Arbo-dienst. Kwintessens: ziektecijfers waren beduidend lager dan in vergelijkbare industrieën.

» Fragment uit jaarverslag van de Arbodienst van Hunter Douglas Europe uit 1993

» Brief van waardering van de directie van Hunter Douglas Europe uit 1989

Voor het overige wordt verwezen naar het recente artikel in Medisch Contact en naar de andere onderwerpen van de menubalk, vooral naar het menu ‘Arbodienst en Arbopas‘.